Transparență decizională

Hotărâri ale consiliului local 2021

-Hotărâri ale consiliului local 2020

Hotărâri ale consiliului local 2019

– Hotărâri ale consiliului local 2018

– Hotărâri ale consiliului local 2015 – 2017

– Hotărâri ale consiliului local 2012 – 2014

– Dispoziţii ale primarului 

– Informare – transparenta veniturilor salariale – 30.09.2017

– Achizitii publice


Proiecte de hotărâri ale consiliului local

2022-2023

-Raport de specialitate la Proiectul HCL privind Protocolul de colaborare intre MMSS si UAT Lunca in cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MYSmis 103963-28.03.2023

-Referat de aprobare la proiect HCL privind Protocolul de colaborare intre MMSS si UAT Lunca in cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” cod MYSmis 103963-28.03.2023

– Anexa 1_HCL_REGULAMENT_TAXA_SALUBRIZARE_modificari_rev 05.12.2022

-Anexa 2_HCL_REGULAMENT_TAXA_SALUBRIZARE_2023_actualizat_05.12.2022

-ANEXA 3_REGULAMENT-CADRU_instrument PPCA_2023_MURES_v. fin 05.12.2022

-Metodologie de calcul taxa salubrizare 2023- 05.12.2022

-PROIECT HOTĂRÂRE HCL regulament taxa 2023- 05.12.2022

-PROIECT HOTĂRÂRE HCL taxa 2023- 05.12.2022

RAPORT de specialitate taxa 2022- 05.12.2022

RAPORT DE SPECIALITATE_Reg. salubrizare_Reg. PPCA_2023-05.12.2022

-REFERAT aprobare taxa 2023-05.12.2022

-Referat de aprobare_Reg. salubrizare_Reg. PPCA_2023-05.12.2022

-Regulament taxa de salubrizare pentru anul 2023-05.12.2022

-Taxa salubrizare pentru anul 2023-05.12.2022

2021

– Raport de specialitate proiect buget general com.Lunca-2021- 15.03.2021

– Proiect de hotarare taxa speciala de salubrizare – 08.05.2019 

– Proiect de hotarare impozite si taxe – 05.11.2018     

– Proiect de hotarare – rectificare buget local 2017 – 02.11.2017 

– Proiect de hotarare – taxe si impozite 2018 – 02.11.2017

– Raport de specialitate – Proiect de hotarare rectificare buget local 2016 – 09.03.2016


Şedinţe publice     

– Anunţ privind organizarea şedinţei publice

– Minuta şedinţei publice 


– Procese verbale ale sedinţelor consiliului local

– Rapoarte anuale privind transparenţa decizională


– Proiectul bugetului local pentru anul :  2017 2012 2011


– Registrul datoriei publice

 – Registrul garanţiilor locale

 – Programul de investiţii publice al comunei

 – Planul de acţiuni şi lucrări de interes local

– Programul de acţiuni : 2013