Consiliul local

COMPONENŢA NOMINALĂ
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LUNCA

Numele şi prenumele
CHICIUDEAN TEODOR
CHIRTES IOAN
CHIRTEȘ IOAN-SEPTIMIU
COTOI LIVIU TOMIN
COTOI ZAHARIE
DANCIU FLAVIU
DOLHA CĂTĂLIN-IONEL
FLOREA IOAN
MERA IOAN-MARIAN
RAȚ IOAN
VULTUR IOAN-ALIN

Calitatea
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local

Apartenenţa politică
PSD
PNL
PNL
PNL
PSD
PSD
PSD
PNL
PSD
PNL
PSD

COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI LUNCA

Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism
Chiciudean Teodor- presedinte;
Dolha Catalin-Ionel-secretar;
Chirtes Ioan-Septimiu-membru;
Vultur Ioan-Alin-membru;
Chirtes Ioan-membru.

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii
Cotoi Liviu-Tomin-presedinte;
Danciu Flaviu-secretar;
Rat Ioan-membru.

Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu și urbanism
Cotoi Zaharie-presedinte;
Florea Ioan-secretar;
Mera Ioan-Marian-membru