COMUNA  LUNCA 

SCURTĂ PREZENTARE


Istoric: Comuna Lunca a fost atestată documentar în secolul XIV, satul Lunca fiind menţionat pentru prima dată în anul 1319. 

Localizare: Comuna Lunca este situată pe Pârâul Baia, afluent al Pârâului Fleţ, pe drumul naţional 15A, Reghin – Lunca – Bistriţa, în apropierea municipiului Reghin, la limita cu judeţul Bistriţa – Năsăud.

Relief: Localităţile aparţinătoare comunei sunt situate în văi, încojurate de dealuri acoperite cu păduri.

Suprafaţă: Comuna Lunca se întinde pe o suprafaţă de 8.520 ha teren, astfel: 489 ha în intravilanul comunei şi 8.031ha, în extravilanul acesteia.  

Sate aparţinătoare: Comuna Lunca are în componenţă un număr de 5 sate: Lunca, Băiţa, Logig, Frunzeni şi Sîntu.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 2.851 de locuitori. Structura etnică: 2.699 români, 67 maghiari, 46 rromi şi 39 germani. 

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură – cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor -, precum şi în mica industrie, turism şi comerţ.

Instituţii publice: În comuna Lunca funcţionează un număr de 5 şcoli generale şi 5 grădiniţe cu program normal.

Obiective turistice
Artizanatul şi cultura populară; 
Biserica din lemn „Sfinţii arhangheli” cu turnul cu clopotniţă; 
Casa parohială din satul Băiţa; 
Necropolă spirituală din prima epocă a fierului Hallstatt sec. VI-V î.Hr. în satul Băiţa; 
Case ţărăneşti tradiţionale în satul Logig.